Etikai panasz 2. – Ne szakmázzunk

A 2017. július 7. napján kelt, dr. Lehoczky Imre állatorvosra tett etikai panaszbejelentésemre megküldött értesítést megkaptam.

Az elutasítással kapcsolatban első körben érdeklődni szeretnék, hogy a T. Etikai Bizottság kutyám két hetes kezelése ismeretében a kivizsgálás visszautasítására azért került sor, mert:

a.) T. Etikai Bizottság úgy ítélte meg, hogy dr. Lehoczky Imre panaszomban leírt állatorvosi tevékenységével a szakmai irányelveket, valamint az állatorvos-etikai szabályokat nem szegte meg, etikai vétséget nem követett el, vagy

b.) kizárólag a szakmai jellegűnek minősített panaszaim miatt nem vizsgálható az ügy, a hatáskör hiánya okán.

Amennyiben az utóbbiről lenne szó, akkor kérem a T. Etikai Bizottság Tagokat, hogy a szakmai jellegű panaszaimat hagyják figyelmen kívül és panaszbejelentésem kiegészítéseként az alábbiakban rámutatnék azokra a hiányosságokra, mulasztásokra, amelyek etikai vétségnek minősülnek, tehát kivizsgálást igényelnek és, amelyek valószínűleg elkerülték a bizottság tagjainak a figyelmét.

Jelen levelemben panaszaimat, kizárólag az etikai vétségekre szűkítettem és miután nem vagyok szakértő a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe és a Magyar Állatorvosi Kamara Etikai és Etikai Eljárási Szabályzata alapján próbálok rámutatni a panaszolt etikai vétségekre.

1. Dr. Lehoczky Imre a mellkas röntgenen, szív ultrahangon és teljes vérképhez szükséges vérvételen kívül egyéb vizsgálatokat nem látott szükségesnek, erre javaslatot sem tett, más szakorvosokhoz nem irányított bennünket. Bizalmunk töretlen volt a doktor úr felé, hiszen számunkra azt a látszatot keltette, hogy birtokában van a szükséges ismereteknek. Mellkas röntgen vizsgálat alapján feltételezte a tüdődaganatot, de endoszkópos vagy más vizsgálatot nem javasolt, viszont antibiotikum és ACC szedését írta elő!!! (Megjegyzés: az endoszkópos vizsgálat lehetőségéről kizárólag kutyám halála után szereztem tudomást, amikor elkértem a kezelőlapját, erre vonatkozóan sem szóban, sem írásban tájékoztatást, ajánlást nem kaptam!)
„AZ ÁLLATORVOSNAK A LEGNAGYOBB GONDOSSÁGGAL ÉS KÖRÜLTEKINTÉSSEL KELL MEGTENNIE MINDAZOKAT AZ INTÉZKEDÉSEKET, AMELYEK A BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉHEZ, ILLETVE ELTERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁHOZ, A BETEG ÁLLAT ÉLETÉNEK MEGMENTÉSÉHEZ, GYÓGYULÁSÁHOZ, ILLETVE TERMELŐKÉPESSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGESEK. LABORATÓRIUMI ÉS EGYÉB VIZSGÁLATOT JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ESETBEN, DE SAJÁT ELHATÁROZÁSBÓL ILLETVE FELKÉRÉSRE IS IGÉNYBE KELL VENNIE A MEGFELELŐ ELLÁTÁS ÉRDEKÉBEN..”

„AZ ORVOS NEM ÁLLÍTHATJA MAGÁRÓL ÉS NEM KELTHET OLYAN LÁTSZATOT, HOGY OLYAN SZAKISMERETEK, KEZELÉSI LEHETŐSÉGEK BIRTOKÁBAN VAN, AMELYEKKEL VALÓJÁBAN NEM RENDELKEZIK. HA AZ ORVOS ÚGY ÍTÉLI MEG, HOGY NEM RENDELKEZIK MEGFELELŐ SZAKMAI KÉPESSÉGEKKEL VAGY A SZÜKSÉGES LEHETŐSÉGEKKEL AHHOZ, HOGY ELVÁLLALJA VAGY FOLYTASSA A BETEG KEZELÉSÉT, AKKOR ERRŐL MEGFELELŐ IDŐBEN TÁJÉKOZTATNIA KELL A BETEGET ÉS MÁS, MEGFELELŐ ORVOSHOZ KELL ŐT ÁTIRÁNYÍTANIA, IDEÉRTVE A PROGRESSZÍV KÓRLEFOLYÁSÚ ESETEKET IS.”

2. Amennyiben dr. Lehoczky Imrének tüdődaganat volt a felállított diagnózisa, miért erőltette az antibiotikumos kezeléseket, miért nem végzett el újabb vizsgálatokat, amelyek ezt megerősítették volna és
MIÉRT NEM A KUTYA TESTI SZENVEDÉSEINEK CSÖKKENTÉSE VOLT A CÉLJA?
Ezt követően a vérvétel alapján „nagyon masszív gyulladást” állapított meg és a szervi funkciókat normálisnak ítélte meg. Itt sem javasolt további vizsgálatokat. Amennyiben”nagyon masszív gyulladás” volt a diagnózisa, akkor miért nem voltak további vizsgálatok, amelyek ezt megerősítették volna. Vagy esetleg tisztában volt azzal, hogy a kutyámnak tüdődaganata van, de állapotának más látszatot próbált kelteni?

„ETIKÁTLAN, HA AZ ORVOS A BETEGBEN A KEZELÉS JAVASLATÁVAL HAMIS ILLÚZIÓT KELT.”

„A GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG KÖRÉBEN AZ ÁLLATORVOSI VIZSGÁLATNAK MINDEN PANASZRA ÉS A VIZSGÁLAT SORÁN ÉSZLELT MINDEN KÓROS TÜNETRE KI KELL TERJEDNIE. AZ ÁLLATORVOS FELELŐS A BETEG SZAKSZERŰ VIZSGÁLATÁÉRT, GYÓGYKEZELÉSÉÉRT, EGÉSZSÉGÉNEK, TERMELÉSÉNEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKÉRT, VAGY AZOK ELMULASZTÁSÁÉRT. A BETEGET AZ ADOTT LEHETŐSÉGEK KÖZÖTT AZ ÁLLATORVOSTUDOMÁNY MINDENKORI ÁLLÁSÁNAK, A BETEG EGYÉNI ADOTTSÁGAINAK, VALAMINT A BETEGSÉGE SZAKASZÁNAK MEGFELELŐ GYÓGYKEZELÉSBEN KELL RÉSZESÍTENI. AZ ÁLLATORVOSNAK MINDIG A LEGCÉLRAVEZETŐBBNEK ÍTÉLT GYÓGYMÓDOKAT ÉS ESZKÖZÖKET KELL ALKALMAZNI.”

3. Kutyám tüdejének vizesedése a vizsgálatok alkalmával egyáltalán nem tűnt fel a doktor úrnak, ami egy kutyakozmetikusnak elsőre egyértelmű volt (megjegyzés: kérem, szíveskedjék ezt figyelmen kívül hagyni, hiszen ez szakmai panasznak tűnhet), azonban a halált megelőző utolsó percekben még vízhajtót és szteroidot akart adni a kutyámnak (sajnos bejuttatásukra nem volt már idő). Miközben víz folyt szegény kutyám orrából és szájából elhangzott, idézem a doktor urat: „el kell engedni ”. A történteket a doktor úr az előélet dokumentumban csupán így rögzítette, hogy „nyelve lilul szivattyúzik euthanasia javasolt, de mielőtt a tulajdonos dönteni tudott volna kimúlt”. Sajnos ez akkor már nem volt opció. (Megjegyzés: Sokkal hamarabb elengedtem volna szegény kutyámat, megkímélve őt ettől a borzalmas szenvedéstől, ha erre felkészítenek és még lehetőségem lett volna rá.)
ETIKÁTLANNAK TARTOM, AZ UTOLSÓ KEZELÉS VALÓTLAN, HIÁNYOS, FÉLREVEZETŐ RÖGZÍTÉSÉT KUTYÁM ELŐÉLET DOKUMENTÁCIÓJÁBAN, HISZEN A DOKTOR ÚR AZT A LÁTSZATOT KELTI A LEÍRTAKKAL, MINTHA AZ EUTANÁSIA EGYÁLTALÁN LEHETŐSÉGKÉNT FELMERÜLHETETT VOLNA.

4. Dr. Lehoczky Imre a jelzéseim ellenére nem változtatott a gyógyszereken, sőt még erősebb dózisban juttatta be a kutyába az antibiotikumot, holott többször kijelentette, hogy nem reagál jól az antibiotikumokra a kutya, FELESLEGES SZENVEDÉST OKOZVA ezzel a kutyámnak.
„AZ ORVOSNAK MEG KELL GYŐZŐDNIE AZ ÁLTALA RENDELT GYÓGYSZER HATÁSOSSÁGÁRÓL ÉS HATÁSTALANSÁG VAGY MELLÉKHATÁSOK ÉSZLELÉSE ESETÉN, AMENNYIBEN TUDOMÁSÁRA JUTOTT, A KEZELÉSEN IDŐBEN VÁLTOZTATNI KELL.”

„A SIKERTELEN VAGY EREDMÉNNYEL NEM BIZTATÓ ÁLLATORVOSI BEAVATKOZÁSOK KÉRÉSE ESETÉN TÁJÉKOZTATNIA KELL AZ ÁLLATTARTÓT A VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEKRŐL. AMENNYIBEN AZ ÁLLATTARTÓ (A VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEK ÉS KOCKÁZAT ISMERETE MELLETT) RAGASZKODIK A BEAVATKOZÁSHOZ VAGY ANNAK FOLYTATÁSÁHOZ, A BEKÖVETKEZŐ KÁROSODÁS NEM RÓHATÓ AZ ÁLLATORVOS TERHÉRE, HA TEVÉKENYSÉGE SORÁN ÚGY JÁRT EL, AHOGY AZ, AZ ADOTT HELYZETBEN ELVÁRHATÓ. A TÁJÉKOZTATÁS MEGTÖRTÉNTÉT ÉS AZ ENNEK ISMERETÉBEN ADOTT ÁLLATTARTÓI FELKÉRÉST LEHETŐSÉG SZERINT ÍRÁSBA KELL FOGLALNI.”

5. Június 14. napján, 9:45 h- kor érkezünk a doktor úrhoz, előttünk egy hölgy várakozott egy látszatra egészséges kutyával. Berohantam a doktor úrhoz és elmondtam neki, hogy kutyám nagyon rosszul van, bepisilt, víz folyik belőle, fuldoklik. Közölte, persze, mindjárt megnézi, csak előtte pár perc alatt ellátja a másik kutyát. A hölgy bement előttünk, majd kb. 5 perc múlva kijött és bejuthattunk a doktor úrhoz. Sajnos, a történtek azt bizonyítják, hogy szükség lett volna arra az 5 percre, akár a vízhajtó és a szteroid beadása miatt, akár egy felelősséggel kijelentett és általam jóváhagyott eutanázia miatt. Mindkét esetben elkerülhettük volna kutyám rémes agóniáját.
ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSÁT AZ ÁLLATORVOS NEM TAGADHATJA MEG, HA AZ ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSA ÉSSZERŰ, LEHETSÉGES ÉS SZÜKSÉGES, MERT AZ ÁLLAT ÉLETÉT KÖZVETLEN VESZÉLY FENYEGETI, SÚLYOS FÁJDALOM, VAGY HIRTELEN ÁLLAPOTROSSZABBODÁS LÉPETT FEL, DE NINCS LEHETŐSÉG SZAKSZERŰ SÜRGŐSSÉGI MAGÁN-ÁLLATORVOSI ELLÁTÁSRA. AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS SZÜKSÉGESSÉGÉT ÉS ÉSSZERŰSÉGÉT AZ ÁLLATORVOS A SAJÁT SZAKMAI ÉS ETIKAI FELELŐSSÉGÉRE ÁLLAPÍTJA MEG.

6. Dr. Lehoczky Imre 2010. évtől egyetlen kezelésen, vizsgálaton, de még műtét után sem tájékoztatott soha írásban az elvégzett tevékenységekről (sem kórlapot, sem diagnózist, sem számlát soha nem kaptam) minden kizárólag szóban zajlott, kutyám vérképéhez és röntgen leletéhez is csak külön kérésre jutatta el részemre.
„A MAGÁN- ÁLLATORVOS A BEJELENTETT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉT A HATÁLYOS JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN VÉGEZHETI.”

Véleményem szerint, dr. Lehoczky Imre fent írt tevékenységei és mulasztásai sértik a szabályzatban foglalt etikai elveket és szabályokat, ezért ismételten kérem, szíveskedjenek panaszomat teljes körűen kivizsgálni.

Ismételt elutasítás esetén megerősítésre kerül számomra a feltételezés, mely szerint az Etikai Bizottság nem mindkét oldal érdekeit képviseli. Ebben az esetben minden lehetséges platformon, fórumon szakértők és sorstársak felkutatásával próbálom majd érdekeimet képviselni.


“Köszönöm szépen, hogy panaszát kiegészítette az állatorvosokra vonatkozó szabályzat alapján (az orvosok etikai kódexe alapján nem járhatunk el, bár természetesen egyetértünk az ott leírtakkal),
így már jobban érthető az etikai vonatkozás. Panasza kivizsgálására a Magyar Állatorvosi Kamara Fővárosi Szervezete Etikai Bizottsága az illetékes, az anyagot haladéktalanul továbbítom, azonban
megkérem, hogy az összes melléklettel együtt kinyomtatott és aláírt formában is juttassa el az egész anyagot a következő címre:
Magyar Állatorvosi Kamara Országis Etikai Bizottsága, 1078 Budapest, István utca 11.
A tárgyalás időpontjáról az illetékes bizottság Önt levélben értesíteni fogja.
Köszönöm a türelmét.”

(OEB MÁOK- részlet a válaszból)

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.